Vælg en side

En komplet guide til isolering af ydervægge

24. maj 2024

En effektiv isolering ydervæg er afgørende for at opnå et energieffektivt og komfortabelt boligmiljø.

Ydervægge står for en stor andel af et hus’ varmetab, og ved at forbedre isoleringsevnen kan man både reducere energiforbruget og øge indeklimakomforten. I denne guide vil vi gennemgå de vigtigste faktorer at overveje, når man skal isolere ydervægge, samt de mest anvendte isoleringsmetoder.

Vurdering af ydervægge

Det første skridt er at vurdere ydervæggenes nuværende tilstand og isoleringsevne. Nogle centrale spørgsmål at stille sig selv:

 • Hvilke materialer består ydervæggene af (f.eks. mursten, letbeton, træ)?
 • Hvor tykke er ydervæggene, og hvor meget isolering indeholder de i forvejen?
 • Er der synlige tegn på kuldebroer eller mangelfuld isolering, såsom udvendige kuldebro ved vindues- og dørindfatninger?
 • Er der fugtproblemer i ydervæggene, som bør udbedres inden isolering?

Vurderingen giver et overblik over, hvor stor en forbedring der er behov for, og hvilke isoleringsmetoder der vil være mest effektive.

Valg af isoleringsmateriale

Der findes en række forskellige isoleringsmaterialer, som hver har deres styrker og svagheder. De mest almindelige typer er mineraluld (glasuld og stenuld), skumplast (f.eks. polystyren og polyuretan) og naturlige materialer som træfiber og hør. Valget afhænger af faktorer som:

 • Vægkonstruktionen og plads til isolering
 • Krav til brandmodstand, fugtbestandighed og lydreduktion
 • Miljøpåvirkning og bæredygtighed
 • Pris og tilgængelighed

Generelt anbefales det at vælge isoleringsmaterialer med høj isoleringsevne (lav varmeledningsevne), god modstandsdygtighed over for fugt og god brandmodstand. Naturlige materialer som træfiber og hør kan være et bæredygtigt valg.

Indvendig isolering

Indvendig isolering er en populær metode, særligt i ældre bygninger, hvor der ikke er plads til at isolere udvendigt. Metoden indebærer, at isoleringen monteres direkte på ydervæggens indvendige side.

Fordele ved indvendig isolering:

 • Relativt enkel og hurtig at udføre
 • Kræver mindre plads end udvendig isolering
 • Kan gennemføres, mens bygningen er beboet

Ulemper ved indvendig isolering:

 • Kan medføre fugtproblemer i konstruktionen, hvis den ikke udføres korrekt
 • Reducerer det indvendige gulvareal
 • Kræver ofte omlægning af installationer

Ved indvendig isolering er det vigtigt at sikre, at dampspærren og isoleringen er korrekt monteret for at undgå fugtskader. Desuden kan der være behov for at tilpasse eller flytte installationer som rør, kabler og ventilation.

Udvendig isolering

Udvendig isolering monteres på ydersiden af ydervæggen og giver nogle væsentlige fordele sammenlignet med indvendig isolering:

 • Reducerer risikoen for fugtproblemer i konstruktionen
 • Bevarer det indvendige boligareal
 • Bidrager til et mere ensartet og optimeret varmetab gennem ydervæggene

Ulemper ved udvendig isolering:

 • Kræver mere plads udvendigt end indvendig isolering
 • Kan være mere tidskrævende og omkostningsfuldt at udføre
 • Kræver ofte ændring af facadeudtryk

Udvendig isolering kan udføres med forskellige typer af isoleringssystemer som fx facadeisolering med pudset overfladelag eller ventilerede facader med træ-, metal- eller fibercementplader.

Kombineret isolering

I nogle tilfælde kan en kombination af indvendig og udvendig isolering være den mest fordelagtige løsning. Dette kan f.eks. være relevant, hvor der er begrænsninger i plads, eller hvor der er særlige hensyn at tage, f.eks. omkring bevaringsværdige bygninger.

Ved kombineret isolering placeres et lag isolering både inde og ude, hvilket giver en mere samlet og effektiv isoleringsløsning. Det kræver dog omhyggelig planlægning og koordinering for at undgå fugtproblemer.

Forundersøgelser og forbehandling

Inden selve isoleringen kan udføres, er der en række forundersøgelser og forberedende arbejder, som bør gennemføres:

 • Kortlægning af eksisterende konstruktioner og materialer
 • Undersøgelse for eventuelle skjulte fejl eller fugtskader
 • Reparation af revner, huller og andre svage punkter i ydervæggene
 • Afrensning af overflader, så isoleringen kan fæstne sig ordentligt

Disse forundersøgelser og forbehandlinger er afgørende for at sikre en varig og effektiv isoleringsløsning.

Udførelse og montering

Selve monteringen af isoleringen skal ske omhyggeligt og i henhold til producentens anvisninger for at sikre den rette funktion. Dette indebærer bl.a.:

 • Korrekt fastgørelse af isoleringen, f.eks. med mekaniske befæstelser eller lim
 • Nøjagtig samling af isoleringsskiver eller plader for at undgå kuldebroer
 • Korrekt placering og montage af dampspærre og/eller vindtæt lag
 • Udfyldning af revner og fuger med egnet tætnings- eller fyllingsmateriale

Derudover skal der tages hensyn til ventilationsforhold, installationer og eventuelle bygningsdetaljer som kanter, hjørner og gennemføringer.

Kvalitetssikring og færdiggørelse

Når isoleringen er monteret, er det vigtigt at gennemføre en grundig kvalitetssikring for at kontrollere, at alt er udført korrekt. Dette kan f.eks. omfatte:

 • Visuel inspektion for fejl eller mangler i isoleringen
 • Kontrol af dampspærre og vindtæt lag
 • Måling af varmetab for at verificere den opnåede isoleringsevne

Afslutningsvis skal eventuelle overflader færdiggøres, f.eks. med puds, facadebeklædning eller maling, så den samlede løsning fremstår pæn og integreret.

Isolering af ydervægge er et vigtigt energieffektiviseringstiltag, der kan bidrage til at reducere et hus’ energiforbrug og forbedre indeklimaet. Ved at vurdere ydervæggenes nuværende stand, vælge det rette isoleringsmateriale og udføre isoleringen korrekt, kan man opnå en optimal isoleringsløsning, der er tilpasset den enkelte bygning. Det kræver grundig planlægning og udførelse, men giver på sigt stor værdi for bygningens beboere.

Læs mere om isolering ydervæg.